Relacja z warsztatów “Dla Innowacji” w Zabrzu

10 kwietnia 2015r. w Zabrzu odbyły się kolejne warsztaty dla Innowacji skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Warsztaty są elementem projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowanego w regionie w ramach Poddziałania 8.1.2 “Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie otwarła Pani Izabela Czeremcha – menadżer projektu w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. prezentując założenia oraz bieżące działanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, w tym w szczególności Obserwatorium Medycznego. Zaprezentowana została również oferta Obserwatorium Medycznego dla poszczególnych beneficjentów. Pani  dr inż. Anna Sworowska – ekspert Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprezentowała istotę powiązań i relacji podmiotów funkcjonujących w Regionalnym Systemie Innowacji wraz z wstępnymi wynikami badań kluczowych podmiotów w regionie. Pani Katarzyna Kuboś – kierownik projektu w Parku Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” sp. z o.o. omówiła i przedstawiła mapę aktorów jako narzędzia identyfikacji aktorów w regionie.

Druga część spotkania dotyczyła możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Panel rozpoczęła Pani Joanna Niezgodzińska z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która przybliżyła uczestnikom spotkania możliwości finansowania działań prozdrowotnych i profilaktyki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kolejnym prelegentem była Pani  Anna Miśkiewicz – z Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, która skupiła się na zaprezentowaniu możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, rozwojowych i badawczych w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województw Śląskiego. Ostatnim wystąpieniem była prezentacja Pana Marka Szczepanika – Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który zaprezentował uczestnikom potencjał i dokonania PARP w dotychczasowych działaniach oraz obszary finansowania nowych przedsięwzięć  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Ostatnią częścią spotkania była możliwość przeprowadzenia indywidulanych konsultacji z wszystkimi prelegentami warsztatów.

Prezentacje prelegentów dostępne są na stronie Obserwatorium Medycznego.