demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

MedSilesia GO GLOBAL

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

DANE KONTAKTOWE

Zespół projektowy

Budżet projektu

PLN

Okres realizacji projektu

od 01.09.2018

do 31.05.2021

Źródła dofinansowania

CELE

 • wprowadzenie na rynki zagraniczne wspólnej oferty pod znakiem MadeInMedSilesia oraz zaawansowanych technologii i produktów jego uczestników. Ostatecznym efektem będzie wzrost eksportu.

DZIAŁANIA

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • udział członków klastra w wydarzeniach zagranicznych (konferencje, targi, misje gospodarcze),
 • wykorzystanie platformy internetowej jako bazy wiedzy wspierającej rozwój ekspansji zagranicznych członków Klastra MedSilesia,
 • szeroka promocja oferty i marki klastra na rynkach perspektywicznych, w szczególności na rynkach ZEA, Francji, Austrii, Niemiec, Kazachstanu, Szwajcarii,
 • budowa pozytywnego wizerunku klastra,
 • wsparcie internacjonalizacji produktów klastra i jego poszczególnych członków.

REZULTATY

 • wzrost wartości eksportu poszczególnych członków klastra (uczestników projektu),
 • zwiększony dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych za granicą oraz nowych rynków i tym samym szerokiej bazy klientów,
 • intensyfikacja współpracy poszczególnych podmiotów w ramach Klastra MedSilesia w zakresie dalszego wzrostu przedsiębiorczości, produktywności, tworzenia i komercjalizacji innowacji, transferu wiedzy i technologii,
 • wzrost liczby nowych wspólnych projektów w ramach Klastra MedSilesia, a także rozwój współpracy w zakresie B+R.

UCZESTNICY PROJEKTU

2KMM Sp. z o.o.
ACCREA Bartłomiej Stańczyk
Agencja Techniki Medycznej "ATMED" Joanna Rafalska
Alta Sp. z .o.o.
CABIOMEDE Sp. z o.o.
EGZOTech Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Clinical Consulting Sp. z o.o.
P.P.U. Medbryt Sp. z o.o.
Pro-PLUS S.A.
WAMTECHNIK Sp. z o.o.
Infotower Business Solution Sp. z o.o.