demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

Wizja i misja klastra

WIZJA KLASTRA MEDSILESIA:

Skuteczny partner dla środowisk gospodarczych, nauki oraz dla środowisk samorządowych wpływających na kształt branży medycznej w kraju i za granicą.

MISJA KLASTRA MEDSILESIA:

Klaster, który zapewnia skuteczną platformę współpracy - dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.

Nurse taking notes in x-ray room at hospital
demo-attachment-37-Subtraction-3