demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

CHAIN REACTIONS

Projekt CHAIN REACTIONS ma na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji. Sektorami biznesu, dla których tworzone są narzędzia w projekcie to: przemysły zaawansowanej produkcji (branża lotnicza, kosmiczna), ICT, elektronika, energia, środowisko, medycyna i bio-gospodarka.

DANE KONTAKTOWE

Artur Ochojski

Budżet projektu

PLN

Okres realizacji projektu

od 01.04.2019

do 31.03.2022

Źródła dofinansowania

CELE

  • Celem projektu jest wzmocnienie regionalnych ekosystemów innowacji poprzez upowszechnienie specjalistycznej wiedzy i darmowych narzędzi wypracowanych i przetestowanych w projekcie, które pomogą lokalnym firmom pokonać bariery rozwoju oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania w łańcuch wartości produkcyjnej.

DZIAŁANIA

  • Wsparcie szkoleniowe w zakresie pokonywania barier rozwoju oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w łańcuch wartości produkcyjnej,
  • Wykorzystanie platformy internetowej jako bazy wiedzy wspierającej zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji.

REZULTATY

  • 10 partnerstw opartych na potrójnej helisie (biznes-nauka-samorząd), działających na rzecz innowacji i wzrostu,
  • Platforma szkoleniowa, mentoringowa wzajemnego uczenia się,
  • Utworzenie sieci obserwatoriów łańcucha wartości w celu analizy wybranych sektorów przemysłu i ich łańcuchów wartości oraz wdrożenia opracowanych modeli i instrumentów (pilotażowych),
  • Szczegółowa analiza łańcucha wartości w 10 regionach docelowych dla 5 sektorów przemysłu: zaawansowana produkcja, ICT i elektronika, energia i środowisko, medycyna, bio-gospodarka,
  • 5 ponadnarodowych projektów pilotażowych (po jednym na sektor przemysłowy).