MedSilesia

Centrum kompetencji

Platforma współfinansowana ze środków UE

W ramach prowadzonych przez Koordynatora Klastera MedSilesia projektów oraz podejmowanych działań dedykowanych specjalizacji medtech rozwijamy branżowe centrum kompetencji.

Centrum dąży do wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji, a jego głównym przesłaniem jest podniesienie kompetencji podmiotów działających w sektorze. Rolą platformy jest wsparcie branży MedTech w kontekście działań zmierzających do internacjonalizacji, ale także umożliwienie dostępu do informacji o aktualnej ofercie dedykowanej branży wyrobów medycznych ze strony jednostek B+R i uczelni w regionie.

W ramach działań Branżowego Centrum Kompetencji umożliwiamy również dostęp do informacji o możliwościach współpracy z Partnerami z zagranicy, realizujemy webinaria poświęcone zmianom prawnym i bieżącym trendom, świadczymy usługi związane z przygotowaniem lub zmianą modelu biznesu w kontekście wsparcia przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji.

Co możesz zyskać korzystając z centrum kompetencji ?

Dedykowane spotkania e-learningowe (webinaria, warsztaty)
Współpraca z sektorem B+R w województwie Śląskim
Nowoczesne narzędzia wspierające twój rozwój na rynkach zagranicznych (toolbox)
Laboratorium modeli biznesowych dla wsparcia działań międzynarodowych