MedSilesia

Współpraca i projekty

piw new

Od 01.01.2022

do 31.12.2022

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

155000 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 01.07.2017

do 31.08.2020

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

8700544.00 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 15.07.2019

do 30.06.2022

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

6169295.36 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 01.09.2017

do 30.11.2020

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

1610796.92 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 01.06.2018

do 30.06.2022

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

7844382.00 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 01.04.2019

do 31.03.2022

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

9449498.44 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 01.01.2020

do 30.09.2023

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

4775930.54 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 01.09.2018

do 31.05.2021

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

3551510.38 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU