MedSilesia

Współpraca i projekty

piw new

Od 01.01.2020

do 31.12.2022

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

4775930.54 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU

Od 01.09.2018

do 31.05.2021

1 [PLN]
BUDŻET PROJEKTU

3551510.38 [PLN]

BUDŻET PROJEKTU