demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

SysteMA

Projekt “Systemic Design and Sustainable Healthcare for MedTech Manufacturing – SysteMA” to nowe kompetencje i wiedza dla naszych Klastrowiczów, ale też możliwości do współpracy z Partnerami konsorcjum. Projekt SysteMA stanowił połączenie sił nauka + biznes + klastry i był pierwszym projektem, który realizowaliśmy w ramach EIT Manufacturing – która łączy europejskich producentów.

DANE KONTAKTOWE

Izabela

Czeremcha

Budżet projektu

PLN

Okres realizacji projektu

od 01.01.2022

do 31.12.2022

Źródła dofinansowania

CELE

  • podniesienie kompetencji w branży MedTech poprzez opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego w tematyce gospodarki obiegu zamkniętego.

DZIAŁANIA

  • projektowanie ścieżek kształcenia,
  • opracowanie różnych programów szkoleniowych w zależności od świadomości i potrzeb związanych z obiegiem zamkniętym, a także priorytetami i wymaganiami, które nakłada w tym obszarze prawodawstwo UE,
  • produkcja i testowanie cyfrowych programów (będą one zamieszczane na platformie EIT Manufacturing) – specyficzne dla danego poziomu pozwalające na zwiększenie wiedzy uczestników. Testowanie programów ma się opierać na pięciu grupach fokusowych, w których udział weźmie minimum 40 specjalistów z różnych krajów UE (SE,IT, IE, PL) oraz 20 studentów wzornictwa i inżynierii z POLITO (IT),
  • realizacja i upowszechnienie szkoleń, działania informacyjne.

REZULTATY

  • zaspokojenie potrzeb szkoleniowych, poprzez oferowanie ścieżek edukacyjnych dostosowanych do poziomu wiedzy i celów zrównoważonego rozwoju, które chcą osiągnąć specjaliści i studenci z branży MedTech.