MedSilesia

Cele Klastra

Sieć Współpracy

Stworzenie sieci współpracy w obszarze wyrobów i urządzeń medycznych, umożliwiającą efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Wsparcie

Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze wyrobów i urządzeń medycznych oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.

Łączenie i rozwój

Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja marki MedSilesia.

Realizacja projektów

Wypracowanie i realizacja wspólnych projektów przez członków klastra.

Realizacja inwestycji

Realizacja konkretnych inwestycji w formie konsorcjum.