demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

S3MartMed

Inicjatywa współfinansowana w ramach programu Unii Europejskiej – COSME, ESPC. 5 klastrów partnerskich, będących częścią platformy S3, podjęło decyzję o utworzeniu nowego Europejskiego Strategicznego Partnerstwa by przyczynić się do tworzenia powiązań i ściślejszej współpracy międzyregionalnej, w szczególności do intensyfikacji działań podejmowanych wspólnie przez jednostki badawczo-rozwojowe i przedsiębiorców (MŚP) w zakresie przyszłych inwestycji i transferu technologii medycznych.

DANE KONTAKTOWE

Izabela Czeremcha

Budżet projektu

PLN

Okres realizacji projektu

od 01.09.2017

do 30.11.2020

Źródła dofinansowania

CELE

  • wspieranie międzyregionalnej i międzysektorowej współpracy w obszarze technologii medycznych – pomiędzy europejskimi klastrami, a ich członkami z sektora MŚP.

DZIAŁANIA

  • zawiązanie partnerstwa klastrów,
  • organizacja webinariów dotyczących regulacji prawnych w obszarze med-tech,
  • organizowanie spotkań brokerskich - platforma matchmakingowa,
  • doradztwo w zakresie finansowania wspólnych projektów badawczych oraz tworzenie zaleceń dla polityk regionalnych w oparciu o wypracowane modele współpracy.

REZULTATY

  • przyczynienie się do tworzenia powiązań i ściślejszej współpracy międzyregionalnej, w szczególności do intensyfikacji działań podejmowanych wspólnie przez jednostki badawczo-rozwojowe i przedsiębiorców (MŚP) w zakresie przyszłych inwestycji i transferu technologii medycznych.