demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

MedSilesia GO GLOBAL 4.0

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

DANE KONTAKTOWE

Zespół projektowy

Budżet projektu

PLN

Okres realizacji projektu

od 01.01.2020

do 30.09.2023

Źródła dofinansowania

CELE

 • poprawa konkurencyjności polskich producentów wyrobów medycznych, twórców rozwiązań ICT oraz usług, które mają zastosowanie w obszarze zdrowia poprzez wzrost internacjonalizacji 11 przedsiębiorstw działających w ramach Klastra MedSilesia dzięki wprowadzeniu na rynki zagraniczne rozwiązań jego członków.

DZIAŁANIA

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • udział członków klastra w wydarzeniach zagranicznych (konferencje, targi, misje gospodarcze),
 • wykorzystanie platformy internetowej jako bazy wiedzy wspierającej rozwój ekspansji zagranicznych członków Klastra MedSilesia,
 • szeroka promocja oferty i marki klastra na rynkach perspektywicznych, w szczególności na rynkach USA, Izraela, Austrii, Niemiec, Kazachstanu, Szwajcarii,
 • budowa pozytywnego wizerunku klastra,
 • wsparcie internacjonalizacji produktów klastra i jego poszczególnych członków.

REZULTATY

 • wzrost wartości eksportu poszczególnych członków klastra (uczestników projektu),
 • zwiększony dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych za granicą oraz nowych rynków i tym samym szerokiej bazy klientów,
 • intensyfikacja współpracy poszczególnych podmiotów w ramach Klastra MedSilesia w zakresie dalszego wzrostu przedsiębiorczości, produktywności, tworzenia i komercjalizacji innowacji, transferu wiedzy i technologii,
 • wzrost liczby nowych wspólnych projektów w ramach Klastra MedSilesia, a także rozwój współpracy w zakresie B+R.

UCZESTNICY PROJEKTU

2KMM Sp. z o.o.
Clinical Consulting Sp. z o.o.
Pro-PLUS S.A.
WAMTECHNIK Sp. z o.o.
Infotower Business Solution Sp. z o.o.
ACT Krystyna Iwińska
APO Stomatologia Sp. z o.o.
Revolve Healthcare Sp. z o.o.
VIMEX Sp. z o.o.
P.P.U. Medbryt Sp. z o.o.
WÓJCIK DESIGN Jerzy Wójcik
Connectionpoint Sp. z o.o.
IT4KAN Sp. z o.o.
Reha-bed Sp. z o.o.
POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI sp.j.
HigoSense Sp. z o.o.