demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

O Klastrze

W latach 2005 do marca 2008 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., a obecnie Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. realizowała projekt "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim". W wyniku szeregu spotkań indywidualnych z animatorem sieci oraz seminariów tematycznych z ekspertami uczestnicy projektu podjęli decyzję o podpisaniu porozumienia o utworzeniu Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych, tzw. MedSilesia. Porozumienie podpisane zostało 6 kwietnia 2007 roku przez firmy i instytucje badawczo-rozwojowe oraz instytucje związane z branżą wyrobów medycznych z województwa śląskiego (17 sygnatariuszy). Podpisane porozumienie jasno precyzowało cel jego utworzenia. Śląska Sieć Wyrobów Medycznych została stworzona w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć przez firmy z polskim kapitałem z branży medycznej (sektor aparatury i wyrobów medycznych) w regionie, których zakres wykracza poza ich indywidualne możliwości. 

Medicine doctor hand working with modern computer interface as medical concept
demo-attachment-37-Subtraction-3