MedSilesia

Zarządzanie klastrem

Koordynator Klastra MedSilesia

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej sp. z o.o.

Menadżer Klastra

Izabela Czeremcha

Animator Klastra

Alicja Michalik

Specjalista ds. analiz i raportowania

Magdalena Ilnicka-Majchrzak

Specjalista ds. mediów społecznościowych, analiz i raportowania

Damian Buchta

Specjalista ds. monitoringu, rozliczania i PR

Monika Konarzewska

Specjalista ds. komercjalizacji i grup tematycznych w klastrze MedSilesia

Paweł Lejman

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Aleksandra Szczerbak-Ruta