MedSilesia

Zarządzanie klastrem

Koordynator Klastra MedSilesia

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej sp. z o.o.

Menadżer Klastra

Izabela Czeremcha

Animator Klastra

Alicja Michalik

Specjalista ds. analiz i raportowania

Magdalena Ilnicka-Majchrzak

Specjalista ds. mediów społecznościowych

Kamil Krzemiński

Specjalista ds. monitoringu, rozliczania i PR

Monika Konarzewska

Specjalista ds. rozwoju kapitału społecznego, analiz i raportowania

Damian Buchta

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Aleksandra Szczerbak-Ruta

Zespół ds. realizacji projektów w zakresie internacjonalizacji klastra

Specjalista ds. realizacji projektów, współmenadżer projektu MedSilesia Go Global 4.0

Sylwia Krawczyk-Murga

Specjalista ds. realizacji projektów, współmenadżer projektu MedSilesia Go Global

Anna Breguła-Cieślik

Specjalista ds. rozliczania i monitorowania projektów realizowanych przez klaster

Barbara Kisiel