demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

MedSilesia GO GLOBAL

The project is implemented under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020, Measure 2.3 Pro-innovative services for enterprises, Sub-measure 2.3.3 Internationalization of Key National Clusters.

CONTACT DETAILS

Project team

Project budget

PLN

Project implementation

from 01.09.2018

to 31.05.2021

Co-financed by

OBJECTIVES

 • wprowadzenie na rynki zagraniczne wspólnej oferty pod znakiem MadeInMedSilesia oraz zaawansowanych technologii i produktów jego uczestników. Ostatecznym efektem będzie wzrost eksportu.

ACTIONS

 • training and advisory support in the field of internationalisation of enterprises,
 • participation of cluster members in international events (conferences, fairs, economic missions),
 • wykorzystanie platformy internetowej jako bazy wiedzy wspierającej rozwój ekspansji zagranicznych członków Klastra MedSilesia,
 • wide promotion of the Cluster's offer and brand on prospective markets, in particular the UAE, France, Austria, Germany, Kazakhstan, Switzerland,
 • development of a positive image of the Cluster,
 • wsparcie internacjonalizacji produktów klastra i jego poszczególnych członków.

RESULTS

 • wzrost wartości eksportu poszczególnych członków klastra (uczestników projektu),
 • zwiększony dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych za granicą oraz nowych rynków i tym samym szerokiej bazy klientów,
 • intensyfikacja współpracy poszczególnych podmiotów w ramach Klastra MedSilesia w zakresie dalszego wzrostu przedsiębiorczości, produktywności, tworzenia i komercjalizacji innowacji, transferu wiedzy i technologii,
 • wzrost liczby nowych wspólnych projektów w ramach Klastra MedSilesia, a także rozwój współpracy w zakresie B+R.

Cluster members involved in the project

2KMM Sp. z o.o.
ACCREA Bartłomiej Stańczyk
Agencja Techniki Medycznej "ATMED" Joanna Rafalska
Alta Sp. z .o.o.
CABIOMEDE Sp. z o.o.
EGZOTech Sp. z o.o.
Professor Zbigniew Religa Foundation of Cardiac Surgery Development
Clinical Consulting Sp. z o.o.
P.P.U. Medbryt Sp. z o.o.
Pro-PLUS S.A.
WAMTECHNIK Sp. z o.o.
Infotower Business Solution Sp. z o.o.