GAPR sp. z o.o. partnerem nowego projektu “Systemic Design and Sustainable Healthcare for MedTech Manufacturing – SysteMA”

Nowy projekt, to nowe kompetencje i wiedza dla naszych Klastrowiczów, ale też możliwości do współpracy z Partnerami konsorcjum. SysteMA stanowi połączenie sił nauka + biznes + klastry i jest pierwszym projektem, który realizujemy w ramach EIT Manufacturing – która łączy europejskich producentów.

Plan pracy podzielony jest na cztery zadania, plus zadanie koordynacyjne:

T1. Projektowanie ścieżek kształcenia

T2. Opracowanie różnych programów szkoleniowych w zależności od świadomości i potrzeb związanych z obiegiem zamkniętym, a także priorytetami i wymaganiami, które nakłada w tym obszarze prawodawstwo UE.

T3. Produkcja i testowanie cyfrowych programów (będą one zamieszczane na platformie EIT Manufacturing) – specyficzne dla danego poziomu pozwalające na zwiększenie wiedzy uczestników. Testowanie programów ma się opierać na pięciu grupach fokusowych, w których udział weźmie minimum 40 specjalistów z różnych krajów UE (SE,IT, IE, PL) oraz 20 studentów wzornictwa i inżynierii z POLITO (IT).

T4. Realizacja i upowszechnienie szkoleń, działania informacyjne.

Czas realizacji:

Projekt potrwa do końca 2022.

Partnerzy:

Politecnico di Torino (ITALY) – LIDER

Politechnika Turyńska, która w 2009 roku obchodziła 150-lecie swojego powstania, jest szkołą międzynarodową, gdzie tradycja i przyszłość, przeszłość i nowoczesność są ze sobą powiązane. W celu realizacji działań badawczych i edukacyjnych Politechnika posiada 11 wydziałów.

Bioindustry Park Silvano Fumero SpA (ITALY)

Bioindustry Park Silvano Fumero to park naukowo-technologiczny położony w Canavese koło Turynu w północno-zachodnich Włoszech. Park został założony w celu promowania i rozwoju badań biotechnologicznych, aby gościć firmy prowadzące badania i rozwój oraz pilotażową produkcję w sektorze life science.

TEM at Lund University / Nordic Center for Sustainable Healthcare (SWEDEN)

Fundacja TEM ma na celu promowanie interdyscyplinarnych badań, edukacji i rozwoju w dziedzinie technologii, ekonomii i środowiska. Fundacja prowadzi również działalność zleconą w tej dziedzinie na rzecz firm, urzędów i innych organizacji.

Stryker (IRLAND)

Stryker jest jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się technologiami medycznymi i wraz ze swoimi klientami dąży do poprawy opieki zdrowotnej. Oferuje innowacyjne produkty i usługi z zakresu ortopedii, medycyny i chirurgii oraz neurotechnologii i kręgosłupa, które pomagają poprawić wyniki leczenia pacjentów i szpitali.

GVS Group (ITALY)

GVS Group jest jednym z wiodących na świecie producentów rozwiązań filtracyjnych do zastosowań w sektorach Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility oraz Health & Safety.

Upper Silesian Accelerator for Commercial Enterprises Ltd. (POLAND)

GAPR, jako prężnie działająca Instytucja Otoczenia Biznesu, stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. Ponadto Spółka efektywnie wykorzystuje fundusze unijne poprzez realizację innowacyjnych projektów, które mają szansę autentycznie wpływać na poprawę konkurencyjności regionu i znacząco wspierają przedsiębiorcze postawy, otwierając drogę ku tworzeniu i wdrażaniu innowacji. GAPR jest koordynatorem Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, któremu w 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii nadało status Krajowego Klastra Kluczowego.