Silesia pod błękitnym niebem – System ‘e-dym’ jako technologia poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia

Problem smogu w Polsce stał się tematem społecznie ważnym, wymagającym na wszystkich szczeblach administracji podejmowania realnych działań w celu poprawy jakości powietrza. Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest tzw. niska emisja, czyli emisja komunikacyjna wskutek transportu drogowego, emisja pyłów oraz szkodliwych gazów pochodząca z kotłów grzewczych na paliwo stałe wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe. Ponad dwie piąte Polaków (44%) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w okolicy, w której mieszkają, w tym dla jednej piątej (19%) – bardzo poważnym. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc). Oblicza się, że rocznie ok. 45.000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Obecnie wszystkie stosowane i dostępne na rynku analizatory zanieczyszczeń powietrza bazują głównie na wykorzystaniu dedykowanych czujników badających cechy fizyczne i chemiczny skład próbek powietrza. Aby dokonać detekcji i określenia poziomu zanieczyszczeń wymagane jest pobranie próbek poprzez profesjonalne czujniki stacjonarne, zlokalizowane na budynkach, słupach, kominach itp., a także czujniki umieszczone na urządzeniach mobilnych (dronach, pojazdach, samolotach, itp.). Niestety zdecydowana większość tych rozwiązań funkcjonuje na zasadzie analizy danych masowych z wielu źródeł zanieczyszczeń i w rzeczywistości nie jest w stanie wskazać konkretnych sprawców wykroczeń w celu wyciągnięcia konsekwencji. W ostatnim czasie pojawiła ogromna presja społeczna oraz rynkowa, aby poza dostępnymi już rozwiązaniami takimi jak: pomiar jakości powietrza, przewidywanie zmian jakości powietrza, informowanie i ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach przez jednostki samorządowe, wdrożyć i udostępnić szerokiemu gronu użytkowników dodatkowe narzędzie, które w sposób precyzyjny pozwoli wskazać bezpośrednie źródło powstawania zanieczyszczeń.

Z tych powodów firma ProIntegra SA  – członek Klastra MediSilesia, zbudowała innowacyjny system ‘e-dym’ oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia rozpoznawanie, na podstawie obrazu (zdjęcia) lub streamingu wideo, emisji szkodliwych substancji wydobywających się z kominów kotłów grzewczych opalanych na paliwo stałe oraz z układów wydechowych pojazdów mechanicznych. ‘e-dym’ to narzędzie niewymagające zastosowania żadnego dedykowanego sensora, poza zwykłym aparatem fotograficznym (najczęściej w smartfonie). Nie jest też wymagane pobranie fizycznej próbki powietrza, a jedynie wykonanie zdjęcia w najbliższym otoczeniu źródła emisji zanieczyszczenia, które ma podlegać analizie. Użytkownik wykonuje zdjęcie dymu wydobywającego się z komina, a system identyfikuje i klasyfikuje zagrożenie podając użytkownikowi stopień zagrożenia szkodliwości emisji. Użytkownik (opcjonalnie) przesyła alert do systemu (lokalizacja, data wykonania zdjęcia, zidentyfikowany stopień zagrożenia).

Zapraszamy do kontaktu z firmą ProIntegra SA użytkowników indywidualnych w celu udostępnienia wersji bezpłatnej aplikacji oraz zainteresowane podmioty – szczególnie samorządowe – do zapoznania się z wszystkimi możliwościami systemu.