Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wspólnie z Industrial and Technology Research Institute – ITRI Taiwan oraz TAITRA Global – Taiwan External Trade Development Council zaprasza na Tajwańsko – Polskie Forum dla firm sektora medycznego 2023

Wydarzenie organizowane jest w dniach 22-23 listopada 2023 r. w formule online. Program Forum obejmie zarówno webinarium z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z Polski i Tajwanu, jak i dwustronne spotkania biznesowe. Dla polskich uczestników będzie to znakomita okazja do poznania potencjalnych partnerów z Tajwanu, działających w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla sektora opieki zdrowotnej i wyrobów medycznych.

Dla kogo? Tajwańsko – Polskie Forum adresowane jest do podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia, planujących rozwój działalności, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, a także poszukujących nowych partnerów biznesowych oraz klientów.
Do udziału w Forum zaproszeni są przedstawiciele:
– przedsiębiorstw,
– klastrów,
– instytucji otoczenia biznesu,
– ośrodków B+R,
– władz lokalnych i centralnych.
Więcej informacji: https://bit.ly/3QvheVf