Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rekrutuje młodych naukowców w XV konkursie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 lutego 2024 r. Więcej informacji znajdą Państwo: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv