Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu promującego działalność Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych SO RIS

Sieć powstała w 2013 r. w ramach projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Istotnym elementem jej działania jest opracowanie zintegrowanego modelu sieciowej współpracy specjalistycznych obserwatoriów zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, jak i sferą biznesu i nauki. Liderem Obserwatorium Technologie dla Medycyny jest Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., koordynator Klastra MedSilesia. W jego skład wchodzą również Klastrowicze: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Śląski Uniwersytet Medyczny.

Więcej informacji: https://bit.ly/3H2qU3m