MedSilesia

Zapisz się do klastra.

Jak zostać członkiem klastra? Bardzo prosto. Aby zostać członkiem klastra należy przejść kilka prostych kroków:

W pierwszym kroku odpowiedz na poniższe pytania. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, przejdź dalej.

Czy jesteś firmą, jednostką naukową, instytucją wspierającą i działasz w branży wyrobów, narzędzi czy urządzeń medycznych? Czy może tworzysz usługi wspomagające działanie branży medycznej? Jeżeli tak, to klaster MedSilesia jest idealnym miejscem dla Ciebie. Tu znajdziesz partnerów do współpracy i wspólnych przedsięwzięć biznesowych czy naukowych.

Dalej

Aby przystąpić do klastra pobierz deklarację przystąpienia.

Deklarację należy wypełnić, wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania spółki oraz odesłać na adres: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.

Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Klastra oraz ponoszeniem rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 1300,00 zł netto (słownie: tysiąc trzysta złotych netto).

Dalej

Równocześnie z wysłaniem deklaracji należy wypełnić profil swojej instytucji w formularzu online.

Uzupełnienie profilu pozwoli Koordynatorowi klastra na podjęcie właściwej decyzji. Koordynator samodzielnie, bądź w przypadku wątpliwości wraz z Radą Klastra podejmuje decyzję o przyjęciu podmiotu do Klastra MedSilesia.

Dalej

Otrzymanie podpisanej przez Koordynatora Klastra deklaracji przystąpienia jest potwierdzeniem przyjęcia podmiotu do klastra. Data podpisania deklaracji ze strony Koordynatora jest datą przystąpienia do klastra.

W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do klastra, Koordynator wystawi fakturę z tytułu rocznej opłaty członkowskiej, zgodnie z danymi podanymi w deklaracji. Faktura zostanie wysłana na wskazany w deklaracji adres kontaktowy.