Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozowaniu i monitorowaniu COVID-19 w badaniach tomografii komputerowej

Rusza projekt Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach i Politechnika Śląska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. To pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest skrócenie czasu opisu badania TK, wykrycie przypadków COVID-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych informacji, na bazie których będzie można udoskonalić istniejące bądź stworzyć nowe schematy diagnostyczne.

Więcej informacji: https://bit.ly/2OflPi1