MedSilesia Go Global: Misja MEDICA 2019 za nami!

W dniach 18-21 listopada 2019 r. odbyła się misja gospodarcza do Niemiec na targi MEDICA 2019 w Dusseldorf. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu pn. „MedSilesia Go Global”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.3. PO IR.

W misji uczestniczyło 6 przedsiębiorstw:

  • 2KMM  sp. z o.o.
  • Cabiomede sp. z o.o.
  • Accrea Bartłomiej Stańczyk
  • PPU Medbryt Sp. z o.o.
  • Pro-PLUS SA
  • Wamtechnik Sp. z o.o.