MedSilesia

Let's cooperate.

To cooperate with the Cluster simply follow the steps:

In the first step, answer the following questions. If the answer is affirmative, continue.

Are you a company, a research unit, a supporting institution and you operate in the medical device, instrument or equipment industry? Or maybe you create services supporting the medical industry? If so, MedSilesia cluster is a perfect place for you. Here you will find partners for cooperation and joint business or scientific projects.

Dalej

To join the cluster download the joining declaration.

Deklarację należy wypełnić, wydrukować w dwóch egzemplarzach i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania spółki oraz odesłać na adres: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.

Signing the declaration is tantamount to accepting Regulaminu Klastra oraz ponoszeniem rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 1300,00 zł netto (słownie: tysiąc trzysta złotych netto).

Dalej

While sending the declaration, please fill in the profile of your institution in the online form.

Uzupełnienie profilu pozwoli Koordynatorowi klastra na podjęcie właściwej decyzji. Koordynator samodzielnie, bądź w przypadku wątpliwości wraz z Radą Klastra podejmuje decyzję o przyjęciu podmiotu do Klastra MedSilesia.

Dalej

Otrzymanie podpisanej przez Koordynatora Klastra deklaracji przystąpienia jest potwierdzeniem przyjęcia podmiotu do klastra. Data podpisania deklaracji ze strony Koordynatora jest datą przystąpienia do klastra.

W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do klastra, Koordynator wystawi fakturę z tytułu rocznej opłaty członkowskiej, zgodnie z danymi podanymi w deklaracji. Faktura zostanie wysłana na wskazany w deklaracji adres kontaktowy.