demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

MedSilesia GO GLOBAL 4.0

The project is implemented under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020, Measure 2.3 Pro-innovative services for enterprises, Sub-measure 2.3.3 Internationalization of Key National Clusters.

CONTACT DETAILS

Project team

Project budget

PLN

Project implementation

od 01.01.2020

to 31.12.2022

Co-financed by

OBJECTIVES

 • poprawa konkurencyjności polskich producentów wyrobów medycznych, twórców rozwiązań ICT oraz usług, które mają zastosowanie w obszarze zdrowia poprzez wzrost internacjonalizacji 11 przedsiębiorstw działających w ramach Klastra MedSilesia dzięki wprowadzeniu na rynki zagraniczne rozwiązań jego członków.

ACTIONS

 • training and advisory support in the field of internationalisation of enterprises,
 • participation of cluster members in international events (conferences, fairs, economic missions),
 • wykorzystanie platformy internetowej jako bazy wiedzy wspierającej rozwój ekspansji zagranicznych członków Klastra MedSilesia,
 • szeroka promocja oferty i marki klastra na rynkach perspektywicznych, w szczególności na rynkach USA, Izraela, Austrii, Niemiec, Kazachstanu, Szwajcarii,
 • development of a positive image of the Cluster,
 • wsparcie internacjonalizacji produktów klastra i jego poszczególnych członków.

RESULTS

 • wzrost wartości eksportu poszczególnych członków klastra (uczestników projektu),
 • zwiększony dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych za granicą oraz nowych rynków i tym samym szerokiej bazy klientów,
 • intensyfikacja współpracy poszczególnych podmiotów w ramach Klastra MedSilesia w zakresie dalszego wzrostu przedsiębiorczości, produktywności, tworzenia i komercjalizacji innowacji, transferu wiedzy i technologii,
 • wzrost liczby nowych wspólnych projektów w ramach Klastra MedSilesia, a także rozwój współpracy w zakresie B+R.

Cluster members involved in the project

2KMM Sp. z o.o.
Clinical Consulting Sp. z o.o.
Pro-PLUS S.A.
WAMTECHNIK Sp. z o.o.
Infotower Business Solution Sp. z o.o.
ACT Krystyna Iwińska
APO Stomatologia Sp. z o.o.
Revolve Bandała Grzywa Kaprusiak spółka jawna
VIMEX Sp. z o.o.
P.P.U. Medbryt Sp. z o.o.
WÓJCIK DESIGN Jerzy Wójcik
Connectionpoint Sp. z o.o.