demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

KETGATE

KETGATE to projekt łączący organizacje wspierające biznes i instytuty badawcze, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zaawansowanych technologii. Głównym celem projektu było stworzenie w Europie Centralnej (CE) modelu wzorcowego dla sieci usług dedykowanych MŚP w obszarze kluczowych technologii wspomagających (KET- Key-enabling Technology).

CONTACT DETAILS

Beata Krawczyk

Project budget

PLN

Project implementation

od 01.07.2017

do 31.08.2020

Co-financed by

OBJECTIVES

 • wykorzystanie efekt dźwigni do realizacji rekomendacji zawartych w dokumencie Komisji Europejskiej: "Promoting the access of SMEs to KETs Technology Infrastructures",
 • wkład we wzroście wykorzystania KET przez MŚP, co w efekcie pozwoli CE stać się regionem modelowym pod względem dostępności i sieci usług KET i bezpośrednio przełoży się na przechodzenie do inteligentnych rozwiązań / pomysłów do gotowych produktów rynkowych,
 • możliwość testowania przez MŚP nowych technologii, przy użyciu innowacyjnych maszyn i laboratoriów, jeszcze zanim zainwestują w park maszynowy czy technologię, która być może nie sprawdziłaby się w ich przypadku - duże oszczędności i minimalizacja ryzyka.

ACTIONS

 • analiza zdolności do wdrożenia innowacji i doradztwo,
 • innowacyjne osiągnięcia i sukcesy JBR dostosowane do profilu działalności MŚP,
 • kontakt z najlepszymi dostępnymi JBR w naszej międzynarodowej sieci według indywidualnych potrzeb,
 • kompleksowe wsparcie dotyczące współpracy z JBR, w zakresie wprowadzania produktów/usług na rynek,
 • rozpowszechnienie informacji o usługach MŚP pośród partnerów Sieci KETGATE Points,
 • budowanie relacji z innymi instytucjami w obszarze działalności MŚP, dla zapewnienia partnerom biznesowym bardziej kompleksowych usług,
 • wsparcie w rozpoznawaniu potrzeb MŚP i nawiązywaniu z nimi kontaktu,
 • informacja o różnych możliwościach finansowania (publicznych i prywatnych) przyspieszających rozwój MŚP i wejście na rynek.

RESULTS

 • sieć 8 inteligentnych punktów dostępu łączących MŚP oraz usługi KET, przetestowane i zweryfikowane i możliwe do rozszerzenia na kolejne regiony CE,
 • 90 MŚP wspartych przez sieć inteligentnych punktów dostępu, identyfikujących potrzeby w zakresie KET oraz odpowiedniego partnera / infrastrukturę,
 • 30 MŚP które w ramach projektu otrzymały konkretne wsparcie i usługę w obszarze KET, oferowaną przez RTO, które poszerzyło swój zakres usług dzięki udziałowi w projekcie,
 • 15 MŚP współpracujących z RTO testując zastosowanie KET o wysokim wskaźniku gotowości technologicznej (TRL) w swoich produktach/ produkcji z zastosowaniem infrastruktury technologicznej w innym państwie CE,
 • wykorzystanie nowych technologii przez efekt dźwigni, dotyczący inwestycji w MŚP, dzięki zastosowaniu rozwiązań KET w produkcji,
 • wzrost konkurencyjności regionów poprzez unowocześnienie produkcji/ usług o zastosowanie KET.