demo-attachment-37-Subtraction-3

MedSilesia

Vision & mission

Our vision:

To be an effective partner for the business, scientific and local government communities influencing the shape of the medical industry domestically and internationally.

Our Mission:

Klaster, który zapewnia skuteczną platformę współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.

Nurse taking notes in x-ray room at hospital


demo-attachment-37-Subtraction-3